Said Mekahal

Said Mekahal är sektionschef i Malmö stad och har varit med från starten av kommunens satsning på allaktivitetshus i skolorna. Sedan allaktivitetshuset på Lindängsskolan startade 2011 har betygen blivit bättre och tryggheten ökat. Idag har Malmö stad öppnat allaktivitetshus i ytterligare två skolor. Nu kommer Said till Skolriksdagen och delar med sig av ett inspirerande arbete.

Said Mekahal

Allaktivitetshusen erbjuder gratis aktiviteter för barn, unga och vuxna som bor i området. Verksamheten sker i skolans lokaler efter skoltid, men är inte bara till för dem som går i skolan. Tanken är att aktiviteterna ska nå alla invånare i stadsdelen. Allaktivitetshuset har idag blivit en naturlig mötesplats för områdets unga och barn – i ett område där fritidssysselsättningen bland unga tidigare var låg.

– Låt det komma från invånarna. Det ska vara deras allaktivitetshus, säger Said Mekahal.

Ett allaktivitetshus som alla bidrar till

På Lindängsskolans allaktivitetshus finns det möjligheter att göra en mängd olika saker – som att testa kampsport, dansa eller baka tillsammans. Det är de som deltar i verksamheten som själva kommer med förslag till aktiviteter. Ungdomarna är också ansvariga för att aktiviteterna faktiskt genomförs. Said menar att allaktivitetshusen ger ungdomar en möjlighet att växa genom ansvar och tillit från vuxenvärlden.

– Tro på människor, tro på att de kan göra det. Det smittar av sig, säger Said Mekahal.

Allaktivitetshuset i Lindängen har också en frukostklubb som serverar frukost till alla skolelever varje morgon innan dagens lektioner börjar.

Kriminalitet motverkas med tidiga insatser

Lindängen är ett område i Malmö som har problem med kriminalitet. Skjutningar har ägt rum i stadsdelen och stämningen är ibland orolig.

– Det står en grupp killar på tio, femton personer och hänger i Lindängen centrum varje kväll. Det farliga är att de här killarna blir förebilder för unga killar, säger Said Mekahal.

Allaktivitetshuset blir en plats där unga killar istället kan mötas, prata eller bara spela tv-spel. Det blir också en plats där unga och vuxna möts. Och där unga har chansen att påverka sin vardag, vilket ger dem ett syfte och en känsla av tillhörighet i samhället.

Flickor deltar nu i aktiviteter på fritiden

Att få flickor att vara en del av verksamheten har varit ett mål från politiken ända från början. Genom att lägga aktiviteterna på skolan och direkt efter skoltid, har det inte varit något problem att få föräldrarna att acceptera allaktivitetshuset. Regelbunden kontakt med föräldrarna har skapat en god dialog.

– Vi når föräldrarna genom barnens hjärtan, säger Said Mekahal.

De unga kvinnorna i Lindängsområdet var tidigare en grupp som hade en låg fritidssysselsättning, allaktivitetshuset har förändrat den bilden.

Allaktivitetshusen ska bli fler

För sex år sedan vann allaktivitetshuset på Lindängsskolan BRIS-priset för extraordinära insatser för barn. Modellen sprids nu i Malmö stad och Said Mekahal arbetar med att hitta skolor som kan passa för den här verksamheten, utöver de tre allaktivitetshus som redan är på plats på Lindängsskolan, Apelsskolan och Hermoddalsskolan.

Anmälan Skolriksdag 2019