Marianne Döös

Marianne Döös, professor i pedagogik på Stockholms Universitet

Marianne Döös är professor i pedagogik på Stockholms Universitet och har mångårig erfarenhet av forskning om organisationsutveckling och ledarskap, med tyngdpunkt på delat ledarskap bland chefer.

Marianne har de senaste åren bidragit med viktig forskning om delat ledarskap både i skola och förskola.På Skolriksdagen kommer Marianne tillsammans med Södertälje kommun att berätta om hur en sådan modell kan se ut i förskolan och vad som krävs för att modellen ska fungera.

Flera kommuner har provat olika former av delat ledarskap i sin organisation. Ett intressant exempel är Södertälje kommun, som tillsammans med Marianne har utvecklat modellen funktionellt delat ledarskap (FDL) i skolor och förskolor.

Modellen FDL bygger på att verksamheterna har två likställda chefer med olika ansvarsområden. De senaste två åren har arbetet varit föremål för ett forskningsprojekt finansierat av AFA Försäkring. Projektet avslutas nu och förhoppningen är att bidra till ny kunskap om delat ledarskap i förskolor och skolor och inte minst ett mer hållbart sätt att organisera skolans och förskolans ledning.

Funktionellt delat ledarskap i förskolan

Flera av Södertälje kommuns förskoleområden använder sig av FDL. Förskolechef har det pedagogiska ansvaret enligt skollagen och en enhetschef har det administrativa och organisatoriska ansvaret. Det skapar förutsättningar för en mer hållbar arbetssituation för cheferna och ett mer närvarande ledarskap. Förskolechef respektive enhetschef får också möjlighet att fördjupa sina kunskaper och göra det som de är bäst på.