Information om Skolriksdag

Är du politiker, ledande tjänsteperson, rektor eller förskolechef? På Skolriksdagen träffar du kollegor som - precis som du - leder och styr skolan.

Broschyr Skolriksdag 2019, med karta över utställare (PDF, nytt fönster)

På Skolriksdagen inspireras du av huvudmän som arbetar strategiskt med de avgörande frågorna för eleverna och skolan. Du kommer att kunna ta del av ny kunskap, spännande samtal och ett flertal lärande exempel från förskola till vuxenutbildning. Områden som kommer vara i fokus är exempelvis kompetensförsörjning, digitalisering och ledarskap.

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för skolans ledare. SKL arrangerar konferensen vartannat år sedan 1989. Programmet består både av plenumföreläsningar och valbara seminarier. Precis som tidigare år är programmet delat under konferensens andra eftermiddag. För förtroendevalda arrangeras partigruppsmöten och för tjänstepersoner erbjuds valbara seminarier.

Tid: 6-7 maj 2019

Målgrupp: förtroendevalda, tjänstepersoner inom förvaltning, rektorer och förskolechefer.

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Ort: Stockholm

Hitta hit

Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm