X. När det behövs stöd från flera håll – samordning av insatser till barn och unga

För att möta alla barns och elevers behov kan det ibland behövas insatser från flera olika verksamheter. Då blir samordningen mellan elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård avgörande. Hur kan vi skapa bra lösningar för samordning? Vad krävs för att den ska fungera i praktiken?

Moderator: Per-Arne Andersson

Dokumentation

Per-Arne Andersson

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Per-Arne Andersson är avdelningschef på SKL.

Till presentation