Q. Skolan som ett nav i närområdet – Allaktivitetshus skapar samhörighet i Malmö

Ta del av en inspirerande resa mot ökad trygghet, bättre skolresultat och en meningsfull och mer jämställd fritid för medborgarna. Det är resultatet av ett lyckat samarbete mellan kultur- och grundskoleförvaltningen i Malmö. Allaktivitetshusen riktar sig till alla åldrar och erbjuder gemensamma aktiviteter i skolans lokaler utifrån behov och önskemål från invånarna.

Dokumentation

Said Mekahal

Said Mekahal

Said Mekahal är sektionschef i Malmö stad och har varit med från starten av kommunens satsning på allaktivitetshus i skolorna. Sedan allaktivitetshuset på Lindängsskolan startade 2011 har betygen blivit bättre och tryggheten ökat. Idag har Malmö stad öppnat allaktivitetshus i ytterligare två skolor. Nu kommer Said till Skolriksdagen och delar med sig av ett inspirerande arbete.

Till presentation