F. Digitalisering av skolväsendet – från plan till verkstad

Den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter. Men hur når vi dit? SKL har i samarbete Skolverket och hela skolväsendet arbetat fram en handlingsplan för skolans digitalisering. Planen innehåller förslag som riktar sig till både skolor, huvudmän och stat. Vad kan du som lärare, rektor och huvudman göra redan nu? Vad behöver regering och myndigheter göra? Hur går vi från plan till verkstad?

Moderator: Johanna Koljonen

Dokumentation

Johanna Koljonen

Johanna Koljanen är moderator på Skolriksdag 2019.

Johanna Koljonen är programledare och författare som belönats med stora journalistpriset.

Till presentation