Plenum: Digital technology in schools – time to choose wisely

Debatten om skolans digitalisering blir lätt polariserad på ett sätt som gör att det är svårt att komma framåt. I den här presentationen kommer pedagogikprofessorn Neil Selwyn att föreslå några vägar till en mer realistisk, ansvarsfull och konstruktiv diskussion.

Genom att ge exempel från jordens alla hörn, visar han på möjligheter för alla oss som är engagerade i skolan att arbeta tillsammans för att få ut maximalt av den digitala teknologin i våra skolor. Det handlar om att utveckla förhållningssätt till teknologin som är lämpliga, fantasifulla, och som i slutändan gynnar såväl skolor som lärare och elever.

Dokumentation

Presentationen är på engelska.

Neil Selwyn

Anders Henriksson deltar i Almedalen

Neil Selwyn är professor i pedagogik vid Monash University i Melbourne, Australien. Han har tidigare varit gästprofessor vid Göteborgs universitet och publicerade 2017 boken ”Skolan och digitaliseringen – blir utbildningen bättre med digital teknik?”.

Till presentation