Samarbete och långsiktighet viktigast för skolans utveckling

Vid SKL:s seminarium om skolans utveckling fanns en samsyn om vad som är viktigt för att möta skolans utmaningar: samarbete och långsiktighet. Här ser du seminariet.

SKL:s skolseminarium i Almedalen 1 juli 2019.

Bra diskussioner och fullsatt på SKLs skolseminarium i Almedalen.

SKL:s 2:e vice ordförande Lena Micko poängterade att dagens över 70 riktade och detaljerade statsbidrag inom skolans område knappast underlättar för huvudmännen.

– Även om ambitionerna är vällovliga, fungerar de inte i praktiken. En del kommuner söker inte ens, och nyligen stod det klart att kommuner också behöver betala tillbaka statsbidrag eftersom kriterierna inte uppfyllts. Det är inte rimligt.

Just Gotland är en av de kommuner som betalar tillbaka på det så kallade likvärdighetsbidraget, och utbildningsdirektören Anders Jolby , Region Gotland , nstämde i kraven på andra typer av statsbidrag.

– Som det är nu blir det ryckigt för verksamheten. Statsbidragen bör istället ge oss kraft att jobba för bra förutsättningar i form av infrastruktur, bra skolor och att vara bra arbetsgivare. Här behöver vi stat och kommun jobba mer tillsammans, även om vi har olika ansvar.

Fokus på att ge rätt förutsättningar

Utbildningsminister Anna Ekström har uppdraget att utreda förutsättningarna för ett förstatligande av skolan, utifrån januariavtalet.

– Så länge skolan har funnits har ansvaret varit delat mellan stat och kommun. Det finns behov av att staten går in och säkrar en bra skolverksamhet, och fokus ska ligga på att ge rätt förutsättningar. Min ambition är en reform som är långsiktig och väl genomarbetad, och att statsbidragen ska bli mer användbara.

Behovet av långsiktighet har även stöd i forskningen.

– De länder som ligger före oss i skolresultat har en samsyn och långsiktighet kring skolans utveckling och mål. Men även fokus på undervisningen är en gemensam faktor. Att stärka elevens lärande i klassrummet, sa Daniel Sundberg som är professor i pedagogik.

Samarbete en nyckelfaktor

Lena Micko påpekade också att det är de lokala behoven som behöver styra hur pengarna till skolan används.

– En likvärdig skola betyder inte att det ser likadant ut överallt. Gärna generella statsbidrag men lokal utformning. Det är bra att huvudmannen är nära verksamheten, sa Anders Jolby och fortsatte:

– En vinst med att skolan finns i kommunal regi är ju att vi kan kombinera skolans verksamhet med sjukvård, förskola, socialtjänst för att värna den psykiska hälsan i skolan och därmed ge eleverna bra förutsättningar.

Han fick medhåll av Daniel Sundberg:

– För utvecklingen behöver också nivåerna system, skola och klassrum samverka, för att använda de gemensamma krafterna. Det pågår så många utvecklingsprojekt som behöver ett helhetsgrepp.Avslutningsvis sammanfattade Anna Ekström vad hon tar med sig från seminariet.– Jag tar med mig det stora behovet av samverkan från det här intressanta seminariet. Skolan borde känna samhällets stöd i ryggen och inte vara ett område för politiska konflikter.FaktaI panelen:
Lena Micko, 2:e vice ordförande SKL
Anna Ekström, utbildningsminister
Anders Jolby, utbildningsdirektör Region Gotland
Daniel Sundberg, professor i pedagogik

Läs vidare

Promemoria: Framgångsfaktorer för skolans utveckling

Nyhet: Skolan stjälps av villkorade statsbidrag

Skolbloggen: Statsbidragets konstruktion får värre effekter än förväntat