Marie Morell

Ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.

Marie Morell, ordförande SKL:s sjukvårdsdelegation.