Plenum: Introduktion

Introduktion till Offentliga Rummet 2.0 - 21 augusti

Louise Callenberg

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

Fotocredd till Kyllerphoto

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner.

Till presentation