Påfart och incheckning

Louise Callenberg, moderator, återsamling i plenum efter spåren och introduktion av avslutningstalare.

Louise Callenberg

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

Fotocredd till Kyllerphoto

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner.

Till presentation