Kritiska perspektiv på digitalisering

Katarina Lindblad Gidlund

Katarina Lindblad Gidlund

Professor i Informatik Mittuniversitet och forskningsledare för Forum för digitalisering (FODI)

Till presentation