Tina J Nilsson

Huvudsekreterare i It-driftsutredningen

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Tina J Nilsson, arbetar vanligtvis på Ekonomistyrningsverket, där hon varit enhetschef med ansvar för styrningsfrågor inom statlig förvaltning. Hon har lång erfarenhet av utredningsarbete, bl.a. i flera statliga utredningar och inom Riksrevisionen samt som konsult.

På it- och digitaliseringsområdet har hon bl.a. medverkat i granskningen av Transportstyrelsens upphandling av it-drift samt varit ansvarig för Ekonomistyrningsverkets regeringsuppdrag om it-kostnader.