Nils Mossberg

Arkivarie Energimyndigheten

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Arbetar för närvarande med att införa ett ledningssystem för hantering av verksamhetsinformation baserat på ISO-standardena i 30300-serien. Nils Mossberg har tidigare varit bl a varit chef för arkiv och museer i Eskilstuna kommun och är för närvarande ordförande i FALK, Föreningen arkivverksamma inom kommuner och landsting.