Klara Diskay

Senior upphandlingskonsult på Affärsconcept

Klara Diskay

Klara Diskay är affärsrådgivare och specialiserad inom inköpsrelaterad projektledning och förändringsledning och har drivit flera komplexa projekt av strategisk karaktär inom bland annat digitaliserings- och läkemedelsområdet.

Hon brinner för att möjliggöra innovativa och effektiva sätt att göra affärer mellan det offentliga och näringslivet.