Hillar Loor

Ansvarig för branschorganisationen Open Source Sweden

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Hillar Loor är medgrundare och styrelsemedlem vid Föreningen Sambruk och har varit VD för imCode sedan 1998.

imCode fokuserar på att underlätta och möjliggöra digital delaktighet, i första hand inom offentlig sektor. Att vara delaktig, att arbeta tillsammans, skapar ömsesidig förståelse, ger bättre resultat och ett verkligt inflytande över individens situation.

Hillar Loor har alltid arbetat med en fot i teknikvärlden och den andra inom mänsklig kommunikation.