Elsa Deckner

Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud, Energimyndigheten

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Arbetar med införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet baserat på ISO-standarderna i 27000-serien och är även myndighetens dataskyddsombud.

Elsa Deckner är jurist och har tidigare arbetat med regelefterlevnad som compliance officer på det kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB.