Från ord till handling – utveckling av attraktiva besöksanledningar för internationella besökare

För att utveckla destinationer med attraktiva och hållbara besöksanledningar krävs både samverkan och tydlig rollfördelning mellan ideella, offentliga och privata intressenter.

De utvalda regionerna i regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism (2016–2019) arbetar målmedvetet för att utveckla och erbjuda attraktiva upplevelser för internationella och nationella besökare. I programmet ger de exempel på förutsättningar, strategier och resultat i de pågående insatserna. Centrum för kommunstrategiska studier presenterar sina aktuella slutsatser från pågående forskningsuppdrag kring styrning och kunskapsutveckling i projektet.

Hitta till konferenslokalen

Karta över konferenslokaler.

Klicka på bilden för en större version.