Samverkan som ger resultat

I lokalt och regionalt utvecklingsarbete är samverkan en nyckel till framgång. Men samverkan tar tid, bygger på tillit och relationer och måste vara resurseffektiv. När blir samverkan lyckad? Vilka är fällorna?

Erfarenheter och dialog om hur strategisk samverkan, olika perspektiv och drivkrafter ger resultat.

Välkommen till en workshop där din aktiva medverkan lägger grunden!

Hitta till konferenslokalen

Karta över konferenslokaler.

Klicka på bilden för en större version.

Per Sandgren

Processledare från Arena för tillväxt.

Till presentation