Hur samarbetar vi för att locka internationella investerare? Arctic Bath – ett framgångsexempel

Ta del av framgångsrika case där samarbete på nationell, regional och lokal nivå var en förutsättning för att internationella aktörer skulle investera i ett pilotprojekt i Norrbotten.

Vi delar med oss av erfarenheter från ett pilotprojekt i Norrbotten, där nationella myndigheter, regionala och lokala turism- och investeringsfrämjare, kommuner, besöksnäringsföretag och ytterligare berörda aktörer tillsammans utvecklat kunskap och metod för investeringsfrämjande i besöksnäringen, som beskrivs i en ny handbok.

Ett av tre företagscase, Arctic Bath, nådde affärsavslut med en belgisk investerare redan under projektet. Få reda på vilka framgångsfaktorer som ledde fram till avtalet, och betydelsen av kommunens och andra offentliga aktörers insatser i arbetet.

Moderator: Erika Rosander, Tillväxtverket.

Hitta till konferenslokalen

Karta över konferenslokaler.

Klicka på bilden för en större version.