Hur kan andra branscher stärka besöksnäringen – och vice versa?

Hur kan regioner och kommuner stärka konkurrenskraften genom att gifta ihop besöksnäringen med andra starka branscher? Svensk Turism AB presenterar två innovativa exempel på hur besöksnäring och andra branscher kan utvecklas och stärka varandra.

I projektet Visit the Future tittar Svensk Turism och Tillväxtverket på hur besöksnäringen kan integrera med andra växande näringar – näringar som traditionellt sett står utanför besöksnäringen. Genom att göra det uppstår spännande synergier samt innovativ och progressiv utveckling som gynnar både företag, samhälle och konkurrenskraft. Hur kan företag och offentliga aktörer gemensamt skapa rätt förutsättningar för en gynnsam utveckling?

Välkomna till en presentation och samtal kring besöksnäringens möjligheter att påskynda sin roll som tillväxtmotor i samhället.

Hitta till konferenslokalen

Karta över konferenslokaler.

Klicka på bilden för en större version.