Ny rapport om kommunernas arbete med besöksnäring

Hur är kommunerna rustade för att möta den växande besöksnäringen? SKL har i en ny rapport undersökt och sammanställt det kommunala turism- och besöksnäringsarbetet.

Kommunerna och besöksnäringen, SKL:s webbutik

Besöksnäringen har haft en stark och stabil utveckling de senaste åren och tillhör de näringar som växer mest i Sverige idag. Men hur är kommunerna rustade för att främja, möta och påverka en växande näring? Hur ser man på och hur har man valt att organisera och samverka kring det lokala turism- och besöksnäringsarbetet?

Rapporten är en sammanställning över det kommunala turism- och besöksnäringsarbetet. Syftet är att ge en översikt över kommunernas engagemang i besöksnäringsfrågor; verksamhet, organisation, styrning, samverkan, kompetensbehov samt deras bedömning avseende besöksnäringens utveckling framöver. Informationen har sammanställts utifrån en enkätundersökning ställd till ansvarig för besöksnäringsfrågor i kommunen under våren 2018.