Förmöte för politiker

Är du politiker? Du har väl inte missat att ett förmöte äger rum dagen innan konferensen, den 5 december?

Dagen innan konferensen ordnar SKL ett förmöte för dig som är politiker. Mötet syftar till stärka det politiska ledarskapet i kommunerna och erbjuda en plattform för att stärka det kommunala perspektivet i besöksnäring.

Mötet äger rum mellan 16.30 och 19.00 i SKL:s lokaler på Hornsgatan 20 i Stockholm.