Helene Lantz

Verksamhetsutvecklare, Lantbrukarnas Riksförbund.

Helene Lantz, Lantbrukarnas riksförbund

Jord- och skogsbrukare i Småland med ett brinnande intresse för frågor som rör ägande och brukanderätt. Jobbar på LRF som verksamhetsutvecklare för skog, vilt och vatten.

Har bland annat gjort en intervjuundersökning angående naturturism på annans mark