Björn Bergman

Vd, Svenska Stadskärnor.

Björn Bergman, Svenska Stadskärnor

Björn Bergman är vd för Svenska Stadskärnor – en medlemsstyrd intresseorganisation som arbetar på non-profitbasis för att öka medvetenheten om stadskärnans betydelse som tillväxtgenerator. Här samlas intressenter som brinner för frågor som rör stadsutveckling.

Samarbetspartners är främst Sveriges Kommuner och landsting (SKL), Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket och övriga medlemmar är cirka 200 enskilda kommuner, företag och organisationer. Här samlas kunskap och erfarenhet som behövs för att komma i gång med utvecklingsarbetet, men även den inspiration och det stöd som krävs för att driva projekt och processer.

Svenska Stadskärnor erbjuder branschspecifika utbildningar som stärker kompetensen och ett nätverk av specialister leverantörer och samarbetspartners som behövs i stads-, orts- och platsutvecklingsprojekt.