Anna Kelly

Verksamhetschef för Arena för Tillväxt.

Anna Kelly, Arena för tillväxt

Anna Kelly har en bakgrund inom samhällsutveckling och förändringsledning med fokus på digitalisering. Hon har verkat inom myndigheter, kommuner, akademi, näringsliv samt som konsult.

Arena för Tillväxt är en oberoende aktör för regional och lokal tillväxt och utveckling. Vi arbetar för att främja lokalt och regionalt tillväxtarbete genom kunskapsförmedling och processtöd riktat till privata och offentliga beslutsfattare. Arenan är ett samarbete mellan ICA, Swedbank och Sveriges Kommuner och Landsting