Om Besöksnäring på Agendan

För tredje året i rad samlas politiker och ledande tjänstepersoner från hela landet för att diskutera samhällets roll för besöksnäringens utveckling. Konferensens tema är Från ord och ”pratnerskap” till handlingskraftiga partnerskap.

Den här dagen kommer att handla om hur kommuner, regioner och myndigheter genom allianser, samverkansprocesser och partnerskap kan bidra till samhällsutveckling och till att skapa bra jordmån för näringen. Hur organiserar vi oss för att möta företagens behov och samtidigt ta ansvar för en klok och långsiktig utveckling?

För att besöksnäringen ska utvecklas hållbart behövs goda förutsättningar för företagande och entreprenörskap. Det krävs ofta gemensamma målbilder och tydlig styrning men också partnerskap som leder till samhandling mellan flera olika parter. Det lokala entreprenöriella ekosystemet skapas tillsammans mellan näringsliv, det civila samhället och det offentliga.

Målgrupp

Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare i kommun, region eller statlig myndighet med ansvar för frågor inom bland annat samhällsplanering, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv och infrastruktur. Politiker, ledande tjänstepersoner, forskare samt näringslivsföreträdare.

Förmöte för politiker

Dagen innan konferensen är du som är förtroendevald välkommen till ett förmöte – en mötesplats för samtal, inspiration och kunskap. Mötet syftar till stärka det politiska ledarskapet i kommunerna och tanken är att erbjuda en plattform för att stärka det kommunala perspektivet avseende besöksnäring.

Förmötet äger rum i SKL:s lokaler på Hornsgatan 20, med start kl 16.30. Mötet beräknas avrundas vid 19.00.

Arrangörer

Besöksnäring på agendan arrangeras av SKL tillsammans med Tillväxtverket och Regionala Nätverket för Turism.

Hitta hit

Hotell At Six, Brunkebergstorg 6, Stockholm.

Tunnelbanestation: T-Centralen.

Kontakt

Frågor om anmälan till konferensen

Konstella
08-452 72 86
konferens@konstella.se

Frågor om konferensens innehåll

Linda Ahlford
08-452 73 56
linda.ahlford@skl.se

Anders Gunnarsson
08-452 78 43
anders.gunnarsson@skl.se