Agenda för integration 2020

Arbetar du med nyanländas mottagande, bosättning och etablering eller integration i samhället? Sveriges Kommuner och Regioner välkomnar dig till konferensen Agenda för integration 12-13 november. Detta år sker konferensen digitalt!

Anmäl dig

Aktuellt

Medverkande